Trang chủ » Bệnh và điều trị »
Bệnh Barrett thực quản
Mục lục 1. Barrett thực quản là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh barrett thực quản 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh barrett thực quản 4. Điều trị bệnh barrett thực quản 5. Phòng tránh bệnh barrett thực quản
Xem tiếp
Bệnh tim mạch
Mục lục 1. Bệnh tim mạch là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh tim mạch 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh tim mạch 4. Điều trị bệnh bệnh tim mạch 5. Phòng tránh bệnh bệnh tim mạch
Xem tiếp
Bệnh Rubeon
Mục lục 1. Bệnh Rubeon là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh rubeon 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh rubeon 4. Điều trị bệnh bệnh rubeon 5. Phòng tránh bệnh bệnh rubeon
Xem tiếp
Bệnh dại
Mục lục 1. Bệnh dại là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh dại 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh dại 4. Điều trị bệnh bệnh dại 5. Phòng tránh bệnh bệnh dại
Xem tiếp
Bệnh van tim
Mục lục 1. Bệnh van tim là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh van tim 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh van tim 4. Điều trị bệnh bệnh van tim 5. Phòng tránh bệnh bệnh van tim
Xem tiếp
Bệnh mạch vành
Mục lục 1. Bệnh mạch vành là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh mạch vành 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh mạch vành 4. Điều trị bệnh bệnh mạch vành 5. Phòng tránh bệnh bệnh mạch vành
Xem tiếp
Bệnh tay, chân, miệng
Mục lục 1. Bệnh tay, chân, miệng là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh tay, chân, miệng 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh tay, chân, miệng 4. Điều trị bệnh bệnh tay, chân, miệng 5. Phòng tránh bệnh bệnh tay, chân, miệng
Xem tiếp
Bệnh Chagas
Mục lục 1. Bệnh Chagas là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bệnh chagas 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bệnh chagas 4. Điều trị bệnh bệnh chagas 5. Phòng tránh bệnh bệnh chagas
Xem tiếp
Bại liệt
Mục lục 1. Bại liệt là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bại liệt 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bại liệt 4. Điều trị bệnh bại liệt 5. Phòng tránh bệnh bại liệt
Xem tiếp
Bạch hầu
Mục lục 1. Bạch hầu là gì? 2. Nguyên nhân gây bệnh bạch hầu 3. Triệu chứng thường gặp của bệnh bạch hầu 4. Điều trị bệnh bạch hầu 5. Phòng tránh bệnh bạch hầu
Xem tiếp
1 2 3 4
Thiết kế bởi BMC
1
Bạn cần hỗ trợ?